Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

Μέτρηση Καθαρής Ενέργειας

Ο τριφασικός μετρητής ενέργειας WiFiWEM3080TυποστηρίζειΛειτουργία Net Meteringσε νέα έκδοση.

Welcome to discuss about the NEM (Net metering function) here https://imeter.club/topic/281

Λειτουργία NEM (Net Metering Mode).

Ακολουθεί ένα παράδειγμα προς εξήγησηNEM (Λειτουργία Net Metering).

Εάν εγκαταστήσετε ένα WEM3080T σε ένα τριφασικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, υποθέτοντας ότι η ισχύς σε κάθε φάση παραμένει σταθερή μέσα σε μία ώρα όπως παρακάτω, και εισάγει ισχύ από το δίκτυο στη φάση Α και Β και εν τω μεταξύ εξάγει ισχύ στο δίκτυο στη φάση Γ,

P1 = 2KW (ισχύς φάσης Α, εισαγωγή ισχύος από το δίκτυο) P2 = 1KW (ισχύς φάσης Β, ισχύς εισαγωγής από το δίκτυο) P3 = -3KW (ισχύς φάσης Γ, εξαγωγή ισχύος στο δίκτυο)

και υποθέτοντας επίσης ότι τα τιμολόγια ενέργειας είναι όπως παρακάτω,

Τιμολόγιο εισαγόμενης ισχύος =0,3 USD/kWh

Τιμολόγιο εξαγόμενης ισχύος =0,1 USD/kWh

Μπορούμε να συγκρίνουμε την τιμολόγηση εντός μίας ώρας σε κανονική λειτουργία με αυτήν στη λειτουργία net metering.

Κατανάλωση δικτύου (kWh) Λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου Εξαγόμενη ενέργεια (kWh) Έσοδα από εξαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια Ισορροπία
Λειτουργία Net Metering 0 0 0 0 0
Κανονική λειτουργία 3 0.9 3 0.3 -0.6

Πώς να ενεργοποιήσετε το NEM

It needs two steps if you want to use the NEM function in IAMMETER.

Call a local API to enable the NEM measurement in energy meter

Normally, the 3 phase energy meter would output a JSON format data, the datas field includes three arrays that represent 3 phase energy data. After the NEM (net energy metering) function is enabled, there will be a fourth array that represents the NEM measurement result, like the below pics.

11

  1. Αναβαθμίστε τον μετρητή στην πιο πρόσφατη έκδοση εάν η έκδοσή του είναι 1.73 ή νεότερη, ανατρέξτε στοΑναβάθμιση υλικολογισμικού. Λάβετε υπόψη ότι εάν η έκδοση του μετρητή είναι παλαιότερη από 1.73, μην αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό. Και δεν μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία NEM.
  2. Επίσκεψηδιεύθυνση ip/monitorjsonγια να ελέγξετε τα δεδομένα json.
  3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NEM μέσω κλήσης API (http://ip/api/netmetering?npm=1)
  4. Επισκεφτείτε το ip/monitorjson για να ελέγξετε ξανά τα δεδομένα json. Δείτε την παραπάνω τελευταία εικόνα, τα δεδομένα στο κόκκινο πλαίσιο επιστρέφονται σε λειτουργία NEM.

Change the "Upload Type" to Net Metering on IAMMETER web system.

11-1

Μετά τα παρακάτω βήματα, η λειτουργία NEM είναι ενεργοποιημένη.

Αναφορά

IAMMETER Κόμβος στο Github

Monitor your solar pv system with Home Assistant

Ενσωματώστε τον μετρητή ενέργειας IAMMETER σε πλατφόρμα τρίτων

Παρακολουθήστε το ηλιακό σας φωτοβολταϊκό σύστημα στο IAMMETER cloud

Παρακολουθήστε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο IAMMETER-cloud

Μπλουζα