Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

Αναπτύξτε το δικό σας σύστημα παρακολούθησης ενέργειας με τα προϊόντα IAMMETE

IAMMETER-cloud is a powerful energy monitoring system, especially for solar PV energy monitoring. But you may not want to use IAMMETER-cloud for some reasons. We have opened some APIs and provided some methods for you to develop your own energy monitoring system.

εικόνα-20210915154236703

1. Με IAMMETER-Docker

Εισαγωγή:

Το IAMMETER-Docker είναι ένα δωρεάν τοπικό σύστημα παρακολούθησης ενέργειας, που αναπτύχθηκε από την IAMMETER, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί στον ιδιωτικό σας διακομιστή.

Δυσκολία Ανάπτυξης:

Μεσαίο

Ισχύει για πελάτες:

  • Ποιοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία cloud του συστήματος παρακολούθησης ενέργειας της IAMMETER-cloud.
  • Ποιοι είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη της εικόνας Docker.

εικόνα-20210914140147528

Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που καταγράφονται από τον ηλεκτρικό μας μετρητή WiFi μεταφορτώνονται στο IAMMETER-cloud.

1.1 Εκμάθηση του IAMMETER-Docker

Βασικό σεμινάριο:https://www.iammeter.com/docs/docker

Σύνθετο σεμινάριο:https://www.iammeter.com/docs/docker-advanced

1.2 Εγγραφή δεδομένων MQTT από το IAMMETER-Docker

Το IAMMETER-docker μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μεσίτης MQTT, ώστε να μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας στα δεδομένα από το IAMMETER-docker.

https://www.iammeter.com/docs/docker-advanced#mqtt

1.3 Αναπτύξτε το IAMMETER-Docker UI

Το IAMMETER-docker υποστηρίζει επίσης REST API, μπορείτε ακόμη και να προσαρμόσετε το δικό σας σύστημα με αυτό το API.

https://www.iammeter.com/docs/docker#3-advanced-function-developing-ui-via-the-api-server

2. Με IAMMETER-cloud

Εισαγωγή:

Εάν χρησιμοποιείτε το IAMMETER-Cloud, μπορείτε επίσης να αναπτύξετε τη δική σας ιστοσελίδα παρακολούθησης ενέργειας με δύο τρόπους.

Δυσκολία Ανάπτυξης:

Ανετα

Ισχύει για πελάτες:

  • Ποιοι θέλουν να προσαρμόσουν τη δική σας ιστοσελίδα παρακολούθησης ενέργειας
  • Ποιοι είναι εξοικειωμένοι με JavaScript, CSS ή Python

Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που καταγράφονται από τον μετρητή μας ρεύματος WiFi μεταφορτώνονται στο IAMMETER-cloud.

2.1 Εγγραφή δεδομένων MQTT από το IAMMETER-cloud

εικόνα-20210914141102641

Αυτό είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα, ώστε να μπορείτε εύκολα να αναπτύξετε και να προσαρμόσετε τη δική σας ιστοσελίδα του συστήματος παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας μόνο κώδικα JS.

https://imeter.club/topic/20

https://imeter.club/topic/89

2.2 Λάβετε δεδομένα από το HTTP API του IAMMETER-Cloud

Το IAMMETER-cloud παρέχει επίσης κάποιο REST API για εύκολη λήψη των δεδομένων.

How Use IAMMETER-cloud more efficiently by the API

https://imeter.club/topic/18

3. Ανεβάστε δεδομένα στον δικό σας διακομιστή

Εισαγωγή:

Εάν θέλετε να αναπτύξετε πλήρως το δικό σας σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του διαφορετικού UI και της αποθήκευσης των δεδομένων στον δικό σας διακομιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

All our energy monitor products can upload data to the third-party server by parameter settings.

Δυσκολία Ανάπτυξης:

Σκληρός

Ισχύει για πελάτες:

  • Ποιοι θέλουν να αναπτύξουν πλήρως το δικό σας σύστημα παρακολούθησης ενέργειας.
  • Ποιοι είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη διακομιστή

Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που καταγράφονται από τον ασύρματο ηλεκτρικό μας μετρητή δεν μεταφορτώνονται πλέον στο IAMMETER-cloud.

3,1 MQTT

ΜαςΜετρητές ισχύος WiFi support uploading data to the third-party server by MQTT.

https://www.iammeter.com/docs/integrate-with-mqtt-server#2-upload-to-third-party-mqtt-server

3.2 TCP/TLS/HTTP

ΜαςΜετρητές ισχύος WiFi support uploading data to the third-party server by TCP/TLS/HTTP.

https://www.iammeter.com/docs/integrate-with-thirdparty-server

3.3 Τοπικό API

ΜαςΜετρητές ισχύος WiFi also support some local APIs, which can let you to get the data when the client and WiFi power meter are in the same LAN.

Local API of IAMMETER`s energy meter

https://www.iammeter.com/docs/integrate-with-PVOutput

3.4 Modbus/tcp

Υποστήριξη Modbus/TCP στον μετρητή ενέργειας Wi-Fi του IAMMETER

Αναφορά

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον μετρητή ενέργειας WiFi χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο

Το "κρυμμένο» χαρακτηριστικά στο υλικολογισμικό του μετρητή ενέργειας Wi-Fi

Monitor your solar pv system with Home Assistant

Ενσωματώστε τον μετρητή ενέργειας IAMMETER σε πλατφόρμα τρίτων

Παρακολουθήστε το ηλιακό σας φωτοβολταϊκό σύστημα στο IAMMETER cloud

Παρακολουθήστε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο IAMMETER-cloud

Ταξινομήστε και συγκρίνετε περισσότερες από μία θέσεις ηλιακών φωτοβολταϊκών στην ηλιακή ανάλυση

Μπλουζα