Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

Firmware upgrading (98.70)

new features of "i.75.98.70"

  1. Support mDNS.
  2. Provide a new parameter(CTCratio).
  3. provide reactive power and kvarh in modbus/tcp.

mDNS

The mDNS protocol is supported since this version.

Before: if you do not know the IP of the device,the user can only use the SSDP discovery like "How to find the the meter already connected to your router" or log in to the router to find the IP that is allocated.

Now :the energy meter can be accessed by this URL(http://sn.local) , like the below pic.

Mdns function in the energy meter

New parameter(CTCratio)

You want to monitor a balanced output with two high legs and one neutral line, but there is only phase C left now (Phase A and phase B are already used to monitor the grid of 120/240V or 120/208V).

This parameter of "CTCratio" will help you solve this problem. If it is set to '2', the energy meter`s reading of current, active power reading, and Kwh will be doubled in phase C.

Because it is a balanced output. Measure one high leg and doubling its reading would be nearly the same result as measure two high legs and sum them together.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στοMonitor the system of 120/240V or 120/208V in North America

WEM3080T in 120/240V or 120/208V system

Οχι. API Περιγραφή
1 /api/ctcratio inquiry the reading of ctcratio
2 /api/ctcratio?x=2 set the CTCratio to 2
3 /api/ctcratio?x=1 set the CTCratio to 1

Set the CTCratio to 2

/api/ctcratio?x=2

image-20231019114933015

Query the setting of the CTCratio

/api/ctcratio

image-20231019114243728

Different result of Phase C in different CTCratio

image-20231019115030618

Add reactive power and kvarh in modbus/tcp

The register map of the modubs/tcp is updated as below.

δείκτης Διεύθυνση εγγραφής (Δεκέμβριος) Διεύθυνση εγγραφής (Hex) register len Περιγραφή
1 0 0000 1 Φάση Α, τάση, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: V
2 1 0001 1 Φάση Α τρέχουσα, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: Α
3 2 0002 2 Φάση Α ενεργή ισχύς,υπογραφή,τιμή=δεδομένα,μονάδα: W
4 4 0004 2 Προώθηση ενέργειας φάσης Α, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800, μονάδα:kWh
5 6 0006 2 Φάση Α αντίστροφη ενέργεια, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800,μονάδα:kWh
6 8 0008 1 Συντελεστής ισχύος Φάση Α, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/1000
7 9 0009 1 model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T
8 10 000Α 1 Τάση φάσης Β, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: V
9 11 000Β 1 Φάση Β ρεύμα, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: Α
10 12 000C 2 Φάση Β ενεργή ισχύς, υπογραφή, τιμή=δεδομένα, μονάδα: W
11 14 000Ε 2 Προώθηση ενέργειας φάσης Β, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800, μονάδα:kWh
12 16 0010 2 Φάση Β αντίστροφη ενέργεια, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/800,μονάδα:kWh
13 18 0012 1 Συντελεστής ισχύος Φάσης Β, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/1000
14 19 0013 1 PadB 0x00, δεν χρησιμοποιείται
15 20 0014 1 Τάση Γ φάσης, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: V
16 21 0015 1 Φάση Γ ρεύμα, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: Α
17 22 0016 2 Φάση Γ ενεργή ισχύς,υπογραφή,τιμή=δεδομένα,μονάδα: W
18 24 0018 2 Προώθηση ενέργειας φάσης Γ, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800,μονάδα:kWh
19 26 001Α 2 Φάση Γ, αντίστροφη ενέργεια, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800,μονάδα:kWh
20 28 001C 1 Συντελεστής ισχύος φάσης Γ, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/1000
21 29 001D 1 PadC 0x00, δεν χρησιμοποιείται
22 30 001Ε 1 συχνότητα, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100,μονάδα:Hz
23 31 001F 1 padH 0x00, δεν χρησιμοποιείται
24 32 0020 2 άθροισμα ισχύος, υπογεγραμμένο, τιμή=δεδομένα, μονάδα:W
25 34 0022 2 άθροισμα μπροστινής ενέργειας, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/800, μονάδα:kWh
26 36 0024 2 άθροισμα αντίστροφης ενέργειας, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/800, μονάδα:kwh
27 38 0026 2 Phase A reactive power, signed,value=data,unit: var
28 40 0028 2 Phase A Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh
29 42 002A 2 Phase A capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh
27 44 002C 2 Phase B reactive power, signed,value=data,unit: var
28 46 002E 2 Phase B Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh
29 48 0030 2 Phase B capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh
27 50 0032 2 Phase C reactive power, signed,value=data,unit: var
28 52 0034 2 Phase C Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh
29 54 0036 2 Phase C capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh
30 56 0038 8 serial number of the device

test the modbus/tcp function by a software

Αναφορά

Παρακολουθήστε το ηλιακό σας φωτοβολταϊκό σύστημα με μια έξυπνη οθόνη WiFi Energy

WEM3080T:3phase ,spilit phase ,wifi, modbus/tcp,mqtt, net energy metering,home assistant, nodered

The APIs of the Wi-Fi energy meter

Μπλουζα