Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

Control your EV charger via OCPP, charging the EV by solar surplus

Η ενσωμάτωση του φορτιστή EV στο IAMMETER

IAMMETER does not produce the EV charger now, but IAMMETER-cloud supports the OCPP protocol. It means any EV charger that supports the OCPP protocol can be added to the IAMMETER cloud. Different EV charging strategies can be set to the EV charger by OCPP, and control the charging power with regards to different times or SOC values. If the solar PV has been monitored in IAMMETER-σύννεφο, the charging power can also be controlled regarding the solar PV output. If you like, you can only charge the EV with the solar PV surplus.

Monitor the solar PV and control the EV charging

Το κέρδος για μία kWh που εξάγεται στο δίκτυο μπορεί να είναι μόνο το 1/4 ή το 1/5 της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας, ή ακόμη λιγότερο.

Η IAMMETER ανέκαθεν αναζητούσε μια λύση για να βοηθήσει τους πελάτες να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά την υπερβολική ηλιακή παραγωγή.

EV charger is one of the best actuators in this solution because the charging power can be controlled nearly linearly. Based on the reading of the meter on the grid side, you can get the solar excess output, then you can control the charging power , as nearly to the solar excess power as possible.

smart-EV-charger

Control the EV charging from IAMMETER-cloud

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο11.1 EV charger quickstart

Μενού φορτιστή EV στο cloud IAMMETER

image-20231010170112111

set the automation policy for the ev charger

solar percentage in hourly charging status

Αναφορά

Monitor the solar pv in IAMMETER

IAMMETER FAQ

WEM3050T: 3 phase energy meter,without the IAMMETER-cloud service by default

Integrate IAMMETER`s product into Home assistant

Μπλουζα