Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

Ερμηνεία των δεδομένων JSON από τον μετρητή ενέργειας του IAMMETER

Αυτό το άρθρο εισάγει κυρίως τον ορισμό των δεδομένων JSON για ηλεκτρικούς μετρητές.

Σημείωση: αυτό το άρθρο δεν προορίζεται για τον γενικό χρήστη. είναι ειδικά για όσους επιθυμούν να ενσωματώσουν τον μετρητή ενέργειας της IAMMETER σε σύστημα τρίτων. Εάν χρησιμοποιείτε απλώς τον ηλεκτρικό μετρητή στο σύστημα IAMMETER, δεν χρειάζεται να εστιάσετε στις λεπτομέρειες του περιεχομένου JSON.

Αυτό περιλαμβάνει σενάρια όπως η μεταφόρτωση δεδομένων μετρητή ενέργειας σε διακομιστή τρίτου μέρους ή η ενσωμάτωση του μετρητή ενέργειας σε μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα τοπικά. Ανεξάρτητα από το αν ο μετρητής έχει ρυθμιστεί σεμεταφόρτωση δεδομένων σε διακομιστή τρίτου μέρους (με χρήση HTTP/HTTPS, TCP/TLS, MQTT)ή ναανάκτηση δεδομένων μέσω ενός τοπικού API, η μορφή JSON παραμένει συνεπής σε όλες τις μεθόδους.

Μορφή JSON

Τριφασικός μετρητής

Παρακάτω είναι οι διάφοροι τύποι τριφασικών μετρητών που προσφέρει η IAMMETER:

Σκεύη, εξαρτήματα Φάση Βαθμολογία CT IAMMETER-σύννεφο NEM Αντιδραστικός Παρατήρηση
WEM3080T 3 150,250,500 Ναί Ναί Ναί
WEM3046T 3 N/A Ναί Ναί Ναί Η αξονική τομογραφία δεν είναι στη συσκευασία
WEM3050T 3 150 3 μήνες Ναί Ναί

Πώς να επιλέξετε τον τριφασικό μετρητή IAMMETER

Μορφή JSON τριφασικού μετρητή

{
  "μέθοδος":"2-5",
  "mac":"B0F8933C1DF7", //mac
  "έκδοση":"i.75.98.66",//έκδοση FW
  "διακομιστής":"em",
  "SN":"12345678",// Σειριακός αριθμός
  "EA":{
    "αντιδραστικό":[
      [
        -953, //άεργος ισχύς φάσης Α,μονάδα:KVAR
        56.789, //δραστική ενέργεια(επαγωγική) φάσης Α ,μονάδα:KVARH
        65.879 //δραστική ενέργεια (χωρητική) φάσης Α, μονάδα:KVARH
      ],
      [
        -948, //άεργος ισχύς φάσης Β,μονάδα:KVAR
        78.659,//δραστική ενέργεια(επαγωγική) φάσης Β ,μονάδα:KVARH
        2,323 //δραστική ενέργεια (χωρητική) της φάσης Β, μονάδα: KVARH
      ],
      [
        -944, //άεργος ισχύς φάσης C,μονάδα:KVAR
        65.245,//δραστική ενέργεια(επαγωγική) φάσης c ,μονάδα:KVARH
        6.666 //δραστική ενέργεια (χωρητική) φάσης C, μονάδα: KVARH
      ]
    ]
  },
  "Δεδομένα":[
    [
      219,7, //τάση Φάσης Α,μονάδα:V
      0,5, //ρεύμα φάσης Α, μονάδα :Α
      -54,9, //ενεργή ισχύς φάσης Α, μονάδα :w
      11.337, //προώθηση ενεργού ενέργειας φάσης Α, μονάδα :Kwh
      11.201, //αντίστροφη ενεργή ενέργεια φάσης Α, μονάδα Kwh
      49,99, //Συχνότητα φάσης Α
      0,5 //συντελεστής ισχύος της φάσης Α
    ],
    [
      219,9, //τάση Φάσης Β.μονάδα:V
      0,499, //ρεύμα φάσης Β, μονάδα :Α
      -55,4, //ενεργή ισχύς φάσης C, μονάδα :w
      11.039, //προώθηση ενεργού ενέργειας φάσης Β, μονάδα :Kwh
      10,908, //αντίστροφη ενεργή ενέργεια φάσης Β, μονάδα Kwh
      49,99, //Συχνότητα φάσης Γ
      0,5 //συντελεστής ισχύος της φάσης Β
    ],
    [
      219,9,//τάση Φάσης Β,μονάδα:V
      0,499, //ρεύμα φάσης C,μονάδα :A
      -55,7, //ενεργή ισχύς φάσης C, μονάδα :w
      10,975, //προώθηση ενεργής ενέργειας φάσης c, μονάδα :Kwh
      10,846, //αντίστροφη ενεργή ενέργεια φάσης C,μονάδα Kwh
      49,99, //Συχνότητα φάσης Γ
      0,51 //συντελεστής ισχύος της φάσης Γ
    ]
  ]
}

Παρακαλώ σημειώστε:

 1. Η μέτρηση της άεργου ισχύος (KVAR) και της άεργης ενέργειας (KVARH) ενεργοποιείται μόνο όταν ενεργοποιήσετε την παρακολούθησή τους μέσω αυτούAPI.
 2. ενεργή ισχύς = Τάση * Ρεύμα * συντελεστής ισχύος

μονοφασικός μετρητής

WEM3080: έξυπνος μονοφασικός μετρητής ενέργειας Wi-Fi, Cloud/app, ηλεκτρικοί υπομετρητές

Μορφή JSON για μονοφασικό μετρητή

{
  "μέθοδος": "μεταφορτώσεις",
  "mac": "B0F8932A295C", //mac
  "έκδοση": "i.75.98.71y",//έκδοση FW
  "διακομιστής": "em",
  "SN": "12345678", //σειριακός αριθμός
  "Δεδομένα": [
    228,91, //τάση,μονάδα:V
    1.61, //τρέχον ,μονάδα :amp
    225, //ενεργή ισχύς, μονάδα :w
    15066.47, //προώθηση ενεργής ενέργειας, μονάδα:kwh
    0 //αντίστροφη ενεργή ενέργεια, μονάδα:kwh
  ]
}

Οδηγίες για την ενσωμάτωση προϊόντων IAMMETER σε σύστημα τρίτων

Όλα τα προϊόντα IAMMETER είναι κατασκευασμένα για απρόσκοπτη ενοποίηση με διακομιστές τρίτων χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως HTTP/HTTPS, MQTT, TCP/TLS ή με διάφορες πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα όπως Home Assistant, Node-RED, ioBroker, OpenHAB, Zabbix και ThingsBoard . Αυτή η απλή δυνατότητα ενσωμάτωσης είναι χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό του IAMMETER.

http https δεδομένα ανάρτησης

Αυτό το άρθρο ισχύει όχι μόνο για το WEM3050T, αλλά και για όλους τους τριφασικούς μετρητές από το IAMMETER.Πώς να χρησιμοποιήσετε το WEM3050T, εξαιρουμένου του IAMMETER-cloud

Μπλουζα