Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

Ενσωματώστε την ενεργειακή οθόνη IAMMETER στην έξοδο PV

1. Εισαγωγή

Το PVOutput είναι μια δωρεάν υπηρεσία για την κοινή χρήση και τη σύγκριση ζωντανών δεδομένων εξόδου ηλιακού πάνελ και κατανάλωσης ενέργειας. Εγκαθιστώντας τον μετρητή ενέργειας WiFi στο ηλιακό σας φωτοβολταϊκό σύστημα, μπορείτε εύκολα να ενσωματώσετε τα Φ/Β δεδομένα σας στο PVOutput μέσω του ανοιχτού API του μετρητή.

2. Βασικά χαρακτηριστικά του μετρητή ενέργειας WiFi

  • Μετρήστε αμφίδρομη (από το δίκτυο και στο δίκτυο) ισχύ και ενέργεια με τον ίδιο μετρητή
  • Η μέτρηση του μετρητή μπορεί να διαβαστεί μέσω WiFi LAN και ανοιχτού API
  • Οι ενδείξεις του μετρητή (τάση, ρεύμα, ισχύς, ισχύς προς τα εμπρός, αντίστροφη ισχύς) ανανεώνονται κάθε 20 δευτερόλεπτα.

3. Παραδείγματα κωδικών

3.1 Περιγραφή API

For more API, please refer to the local API of IAMMETER`s energy meter

api url: ip/monitorjson

μέθοδος: http λήψη

3.2 Παράδειγμα κώδικα Python

Κώδικας Python στο Github

αιτήματα εισαγωγής
 
url = "http://ip/monitorjson"
 
headers={'Authorization':'Basic YWRtaW46YWRtaW4='}
 
answer = requests.request("get", url, headers=headers)
 
print(response.text)

{"κατάσταση":"επιτυχία","δεδομένα":[234.00,6.235,1423,1222.67,0.00]}

τάση: 234 V

ρεύμα: 6,25 Α

ενεργή ισχύς: 1433 W

εισαγωγή ενέργειας: 1222,67 Kwh

εξαγωγή ενέργειας: 0 Kwh

4. Ενσωματώστε τα δεδομένα στο PVOutput

Έξοδος PV:https://www.pvoutput.orgΣύνδεσμος Github:https://github.com/lewei50/iammeter/

εισάγετε εμείς
εισαγωγή PVOutput
εισαγωγή json
meter=wem.wem3162('http://192.168.1.8')
''''
Απόκριση μετρητή μίας φάσης (wem3162 wem3080).
{"κατάσταση":"επιτυχία","δεδομένα":[235.00,1.214,189,1265.17,0.00]}
''''

εκτύπωση (meter.monitorjson())
(vol,cur,power,importE,exportE)=meter.json2parameter()
εκτύπωση ("vol:%dV\r\ncur:%fA\r\npower:%dw\r\nimportEnergy:%fKWH\r\nexportEnergy:%fKWH\r\n"%(vol,cur,power,importE ,εξαγωγήΕ))
pv=PVOutput.PVOutputApi('site Number','api-key')

''''
#pvo = PVOutput.PVOutputApi("DeviceId", "apiKey")
#pvo.add_status(
ενέργεια_παραγωγής,
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
κατανάλωση ενέργειας,
κατανάλωση ενέργειας,
θερμοκρασία,
Τάση,
αθροιστική_σημαία,
net_flag)
#pvo.add_status(100.200, Κανένα, Κανένα, Κανένα, Κανένα, Κανένα, Κανένα)
''''

pv.add_status(importE,power,None,None,None,vol,1,None)

Έγγραφο QuickStart μονοφασικού μετρητή ενέργειας WiFi (WEM3080): WEM3080 Γρήγορη εκκίνηση

Quick Start document of three phase WiFi Energy Meter (WEM3080T): WEM3080T Γρήγορη εκκίνηση

**How to apply the WiFi Energy Meter in a Solar PV System 😗*Εφαρμογή σε Ηλιακό Φ/Β σύστημα

Σημείωση

Εάν έχετε λογαριασμό WeChat, ακολουθήστε το δημόσιο αναγνωριστικό του IAMMETER WeChat.

iammeter.jpg

Αναφορά

Local APIs of IAMMETER`s product

WEM3080T:Three Phase Energy Meter Wi-Fi,split phase,residential energy consumption,solar pv monitor,net energy metering, Modbus TCP/RTU

WEM3080:smart single Phase Energy Meter Wi-Fi,Cloud/app,electric sub meters

Μπλουζα