Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

Παρακολούθηση οικιακού ηλεκτρικού συστήματος

1. Εισαγωγή

Μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας του οικιακού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας τον μετρητή ενέργειας WiFi και το σύστημα Iammeter. Το σύστημα Iammeter μπορεί να παράγει τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος σε καθημερινή/μηνιαία βάση και επίσης να παρέχει την ολοκληρωμένη αναφορά για να κατανοήσετε εύκολα τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας.

2. Βασικές λειτουργίες

2.1 Επισκόπηση πίνακα ελέγχου

Δείτε το γράφημα δεδομένων και ορισμένες λεπτομέρειες στον πίνακα ελέγχου επισκόπησης.

2.2 Γρήγορη προβολή κατανάλωσης ενέργειας και λογαριασμού

Δείτε την κατανάλωση ενέργειας και τον λογαριασμό ρεύματος στην ίδια σελίδα για διαφορετικά μέρη

ΕπίσκεψηΚεφάλαιο 4.12για λεπτομέρειες.

2.3 Ορίστε την ημερομηνία χρέωσης

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία χρέωσης, ώστε το σύστημα να υπολογίζει τον μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος με βάση την ημερομηνία έναρξης που έχετε ορίσει, εάν η ημερομηνία χρέωσης δεν ξεκινά από την 1η κάθε μήνα.

ΕπίσκεψηΚεφάλαιο 4.13για λεπτομέρειες.

2.4 Αναφορά χρέωσης

Το σύστημα Iammeter μπορεί να δημιουργήσει αναφορά χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους χρήστες.

ΕπίσκεψηΚεφάλαιο 4.14για λεπτομέρειες.

2.5 Ολοκληρωμένη Ανάλυση Κατανάλωσης Ενέργειας

Το σύστημα Iammeter μπορεί να δημιουργήσει ολοκληρωμένη ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας για τους χρήστες.

ΕπίσκεψηΚεφάλαιο 4.15για λεπτομέρειες.

2.6 Ανάλυση Φορτίου

Το σύστημα Iammeter μπορεί να δημιουργήσει Αναφορά Ανάλυσης Φορτίου για χρήστες.

ΕπίσκεψηΚεφάλαιο 4.16για λεπτομέρειες.

2.7 Μη φυσιολογική ανάλυση δεδομένων

Το σύστημα Iammeter μπορεί να δημιουργήσει αναφορά μη κανονικής ανάλυσης δεδομένων για χρήστες. Μπορείτε να ορίσετε το κανονικό εύρος για οποιεσδήποτε παραμέτρους και, στη συνέχεια, το σύστημα θα παραθέσει όλα τα δεδομένα που βρίσκονται εκτός του προκαθορισμένου εύρους.

ΕπίσκεψηΚεφάλαιο 4.17για λεπτομέρειες.

2.8 Λογαριασμός αντιπροσώπου

Μπορείτε να εφαρμόσετε έναν λογαριασμό αντιπροσώπου για διαχείριση δύο επιπέδων από δύο διαφορετικά συστήματα για Agent και Τελικό χρήστη

ΕπίσκεψηΚεφάλαιο 4.12καιΚεφάλαιο 4.18για λεπτομέρειες.

3. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τον μετρητή ενέργειας WiFi

Επίσκεψηκεφάλαιο 3για λεπτομέρειες.

Μπλουζα