Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας

1. Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας

Υπάρχουν δύο «Ζώνη ώρας» ρυθμίσεις στο σύστημα ιμπερόμετρου.

1. Ορίστε τη ζώνη ώρας για το σημείο εγκατάστασης του μετρητή σας

Πρέπει να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας σύμφωνα με την πραγματική τοποθεσία όπου εγκαταστάθηκε ο μετρητής σας, για σωστή εμφάνιση δεδομένων και αναφορά σε χρονική βάση.

Δείτε την παρακάτω εικόνα για τον τρόπο ρύθμισης.Ζώνη ώρας

2. Ορίστε τη ζώνη ώρας για τον τόπο διαμονής σας

Μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας για το πού θα μείνετε σε περίπτωση που διαφέρει από το πού βρίσκεται ο μετρητής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να λάβετε τις ειδοποιήσεις ή τα μηνύματα του συστήματος τη σωστή ώρα στην προκαθορισμένη ζώνη ώρας. Για παράδειγμα, εάν μένετε στη ζώνη ώρας GMT+8, ενώ ο μετρητής σας είναι εγκατεστημένος στη ζώνη ώρας GMT+0, τότε αφού ορίσετε και τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις ζώνης ώρας, θα λάβετε τις ειδοποιήσεις ή τα μηνύματα του συστήματος στη σήμανση ώρας GMT+ 8. Αλλά όλη η χρονική σήμανση της αναφοράς δεδομένων του μετρητή σας είναι GMT+0.

Δείτε την παρακάτω εικόνα για τον τρόπο ρύθμισης.

Ζώνη ώρας

Μπλουζα